Fettisdagen 13 Februari

Kom och fira Fettisdagen tillsammans med oss
på LSS Partner. För våra kunder och assistenter
Bygg Din egen goda semla såsom Du vill ha den eller njut av våra färdiga semlor.
Självklart bjuder vi på kaffe, te eller någon annan dryck.
När: Den 13 Februari 2024
Tid: 13 – 15
Plats: Hos oss på LSS Partner
O.S.A. senast den 9 februari till 031-68 94 90 eller kontoret@lss.se
Fettiadagen
Semla

Aktuella frågor 8 mars 2023

Vad är det som är på gång inom assistansen?

 

Anna Barsk Holmbom kommer till oss på LSS-Partner och pratar om vad som har hänt och vad som är på gång inom assistansen. Frågor som bland annat kommer att tas upp är förändringar i lagstiftningen kring grundläggande behov, hur får beviljade assistanstimmar användas och förstatligande av assistans? Lars Lööws utredning som ska vara klar 1 mars presenteras kort.

Vi bjuder på enklare förtäring och dryck

 

När: 8 mars kl. 16-18.30
Plats: I våra lokaler på LSS-Partner

 

O.S.A. senast den 6 mars till 031-68 94 90 eller kontoret@lss.se

 

 

 

 

 

Fettisdagen 21 Februari

Kom och fira Fettisdagen tillsammans med oss
på LSS Partner. För våra kunder och assistenter
Bygg Din egen goda semla såsom Du vill ha den eller njut av våra färdiga semlor.
Självklart bjuder vi på kaffe, te eller någon annan dryck.
När: Den 21Februari 2023
Tid: 13 – 15
Plats: Hos oss på LSS Partner
O.S.A. senast den 17 februari till 031-68 94 90 eller kontoret@lss.se

 

Fettiadagen
Semla

 

 

 

 

TYSTNADSPLIKT & SEKRETESS E-Learning

Valfritt datum

Den som arbetar som personlig assistent har   tystnadsplikt, men vad innebär det?

Det är lätt att känna sig osäker på vad man får eller inte får berätta, och vem får man prata med?

Den här kursen är till för dig som behöver veta vilka regler som gäller och hur du ska förhålla dig till dem.

 

 

Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

Läs mer om TYSTNADSPLIKT & SEKRETESS    E-Learning  (PDF fil)

 

En E-Learningskurs vid valfritt datum

Tid: 1 timme 15 minuter

MISSFÖRHÅLLANDE E-Learning

Valfritt datum

Kursen består av tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer.

I det första avsnittet går man igenom vad Lex Sarah är och vilken typ av missförhållanden som ska rapporteras. Huvudpunkten i detta  avsnitt är vad de personliga assistenterna INTE ska rapportera.

Det andra avsnittet handlar istället om vad som SKA rapporteras och hur det går till.

I det tredje avsnittet beskriver vi när assistenten ska anmäla oro för att ett barn far illa och hur en sådan anmälan går till.

  

 

Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

Läs mer om MISSFÖRHÅLLANDE    E-Learning  (PDF fil)

 

En E-Learningskurs vid valfritt datum

Tid: 1 timme 15 minuter

GRUNDUTBILDNING OM LSS E-Learning

Valfritt datum

Kursen är en grundutbildning i tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer.

I det första avsnittet går man igenom vad LSS är, vilka insatser som finns och vem som har rätt till dem.

I det andra avsnittet går man in mer om insatsen personlig assistans.

I det tredje och avslutande avsnittet diskuterar man den personliga assistentens roll.

 

 

 

 

 

Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

Läs mer om GRUNDUTBILDNING OM LSS E-Learning  (PDF fil)

 

En E-Learningskurs vid valfritt datum

Tid: 1 timme 20 minuter

BASAL HYGIEN & SMITTSPRIDNING E-Learning

Valfritt datum

Personliga assistenter omfattas inte av SOSFSen om basal hygien, men det är ändå viktigt att du som assistent vet hur du kan hjälpa till att minska smittspridning på din arbetsplats.     Kursen består av tre avsnitt.

I det första avsnittet diskuterar man allmänt om vad basal hygien innebär och hur man kan     arbeta för att minska smittspridning.

I det andra avsnittet tar de upp olika typer av    infektioner som är vanliga att de uppstår och som man kan behöva känna till.

I det tredje och avslutande avsnittet tar de upp olika sätt som infektioner kan spridas på.

 

 

 

Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

Läs mer om BASAL HYGIEN & SMITTSPRIDNING E-Learning  (PDF fil)

 

En E-Learningskurs vid valfritt datum

Tid: 1 timme

ARBETSMILJÖ E-Learning

Valfritt datum

Som personlig assistent har man inte en fast  arbetsplats utan den är där uppdragsgivaren  befinner sig, men du har alltid rätt att ha en god arbetsmiljö. Kursen är i tre avsnitt.

I det första avsnittet tittar de på vilka arbetsmiljöregler som gäller hemma. Hur gör du när du känner att du vill prata om en arbetsmiljöfråga? Hur ska arbetsmiljön egentligen se ut för att vara bra för dig?

I det andra avsnittet flyttar de ut ur hemmet och tittar på olika arbetsmiljösituationer som kan uppstå t ex på stan, på en resa, och på sjukhuset.

I det tredje och avslutande avsnittet tittar de på hur organisatoriska och sociala förhållanden kan påverka dig i ditt arbete.

 

 

Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

Läs mer om Arbetsmiljö E-Learning  (PDF fil)

 

En E-Learningskurs vid valfritt datum

Tid: 1 timme och 15 minuter

GRÄNSER & GRÄNSSÄTTNING

Onsdag den 22 Mars 2023

I yrkesrollen som personlig assistent ingår att förhålla sig till en mängd olika gränser,

till exempel beträffande sekretess, integritet, uppdragets innehåll respektive det egna känslomässiga engagemanget. Vissa gränser är enkla att se eller dra, medan andra kan vara svårare.

 

Kursledare:     Vertebra Handledning

 

GRÄNSER & GRÄNSSÄTTNING Läs mer (PDF)

 

 

ERGONOMISK FÖRFLYTTNING

Tisdagen den 28 mars 2023

Det är lätt att göra fel vid lyft och vändningar. Att lyfta rätt är viktigt! Utför du förflyttningar i ditt arbete är det viktigt att du genomför dem på ett korrekt ergonomiskt sätt för att inte råka ut för en arbetsskada nu eller längre fram i tiden.

Under den här utbildningen lär du dig grundprinciper för förflyttning och arbetsställningar som du kan ha nytta av i ditt fortsatta arbete.

Föreläsare: Modern Arbetsteknik

Läs mer om Ergonomisk förflyttning (PDF)