MISSFÖRHÅLLANDE E-Learning

Valfritt datum

Kursen består av tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer.

I det första avsnittet går man igenom vad Lex Sarah är och vilken typ av missförhållanden som ska rapporteras. Huvudpunkten i detta  avsnitt är vad de personliga assistenterna INTE ska rapportera.

Det andra avsnittet handlar istället om vad som SKA rapporteras och hur det går till.

I det tredje avsnittet beskriver vi när assistenten ska anmäla oro för att ett barn far illa och hur en sådan anmälan går till.

  

 

Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

Läs mer om MISSFÖRHÅLLANDE    E-Learning  (PDF fil)

 

En E-Learningskurs vid valfritt datum

Tid: 1 timme 15 minuter

Plats och tid

LSS-Partner AB [Personlig Assistans], Järnbrotts Prästväg 2, Västra Frölunda, Sweden

Fika och kursmaterial ingår

  • Datum: 2023-01-01 - 2023-06-30
    Tid: 00:00 - 23:59