Om LSS-Partner

Lika bra att säga det direkt. Vi är ett familjeföretag som jobbar med personlig assistans. Vi är ingen stor koncern. Inget riskkapitalbolag. Och är inget vårdföretag.

Anledningen till att vi existerar, är att vi inte fann något annat företag som kunde erbjuda personlig assistens på rätt sätt – alltså på den assistansberättigades villkor. I vår familj fanns det behovet. Enda chansen att få vad vi ville ha, var att starta ett sådant företag själva. Det är hela orsaken till att LSS-Partner finns.

En assistanssamordnare blir till.

Som företag och assistansanordnare startade LSS-Partner 1994. Men egentligen börjar historien långt tidigare. En av våra grundare Ants Tomson föddes med muskeldystrofi – en sjukdom som gör att signalerna till musklerna inte fungerar på rätt sätt. Sjukdomen innebär att musklerna bryts ner successivt och många klarar inte att gå. Med tiden engagerade sig Ants i handikapprörelsen och arbetade som ombud på DHR i 28 år.

När lagen LSS antogs 1994, innebar det att assistansberättigade fick möjlighet att leva som andra. Att ha en fungerande vardag och lättare få tillgång till sociala sammanhang.

Problemet var att vi inte kunde finna något assistansföretag som erbjöd personlig assistans på den assistansberättigades villkor. Enda sättet att få riktigt bra personlig assistans var att starta ett eget företag. Hela familjen blev engagerad och ryktet om vår verksamhet spred sig. Det kom allt fler förfrågningar. Många tyckte våra idéer var bra och ville ha lika bra assistans själva.

2012 gick Ants bort men företaget LSS-Partner fortsätter att drivas på samma sätt som tidigare av Ants maka Marianne och sonen Peter som är VD. Våra mål och vårt tankesätt är precis detsamma som det alltid varit. Hos oss är det den assistansberättigade som står i centrum.

Så här tänker vi.

LSS Partner är ett familjeföretag som jobbar med personlig assistans. Orsaken till att vi finns är att familjen Tomson hade ett behov som ingen riktigt kunde tillgodose. Den historien präglar vår verksamhet varje dag. Och det är också utgångspunkten i allt vi gör. Det är den assistansberättigades behov som styr vår verksamhet. Hos oss finns det ingen som ställer krav på att skapa avkastning till aktieägare eller riskkapitalbolag. Vi är familjeägda och är med och arbetar i verksamheten. Även om vi blivit betydligt fler medarbetare under årens lopp, så ger vi inte avkall på hur och varför vi jobbar.

Vårt mål.

Målet för verksamheten på LSS Partner är att hjälpa assistansberättigade att leva sitt liv som alla andra – på sina egna villkor.

Vi tänker småskaligt.

Vi är ett familjeföretag och det tankesättet har präglat hela vår verksamhet. Därför kommer vi aldrig att bli en storkoncern. Vi känner alla kunder. Vi kan deras namn. Vi är noga, lyhörda och utgår från människans behov och önskemål. Vi vet att behoven också förändras över tid.

Den bästa arbetsplatsen.

För våra personliga assistenter vill vi vara den bästa arbetsplatsen som finns.  Vi lägger stor kraft på utbildning och utveckling. Våra kunder ska uppleva våra personliga assistenter som de bästa de haft. Det gör att vi kan ge våra kunder personligare assistans.

Utmärkelser och intyg.

Godkänd assistansanordnare av IVO

Anslutna till arbetsgivarorganisationen FREMIA