BASAL HYGIEN & SMITTSPRIDNING E-Learning

Valfritt datum

Personliga assistenter omfattas inte av SOSFSen om basal hygien, men det är ändå viktigt att du som assistent vet hur du kan hjälpa till att minska smittspridning på din arbetsplats.     Kursen består av tre avsnitt.

I det första avsnittet diskuterar man allmänt om vad basal hygien innebär och hur man kan     arbeta för att minska smittspridning.

I det andra avsnittet tar de upp olika typer av    infektioner som är vanliga att de uppstår och som man kan behöva känna till.

I det tredje och avslutande avsnittet tar de upp olika sätt som infektioner kan spridas på.

 

 

 

Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

Läs mer om BASAL HYGIEN & SMITTSPRIDNING E-Learning  (PDF fil)

 

En E-Learningskurs vid valfritt datum

Tid: 1 timme