LSS-Partner behandlar personuppgifter i enlighet med svensk lag. När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

LSS-Partner är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med LSS-Partner genom att kontakta oss på

LSS-Partner

Org.nr 556538-4541

Järnbrotts Prästväg 2, Västra Frölunda

031-68 94 90

info@lss.se

Som uppdragsgivare hos oss kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda ändamål. Genom avtalet med LSS-Partner behöver vi vissa personuppgifter om dig för att vi ska kunna utföra uppdraget enligt vår överenskommelse. Denna personuppgiftsbehandling är laglig för att den är nödvändig för fullgörandet av överenskommelsen och för att LSS-Partner har ett berättigat intresse av personuppgifterna.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är till exempel att följa rådande lagar och regler, sköta överenskommen administration och skicka ut nyheter. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter kommer med nödvändighet att behandlas i LSS-Partners IT-system. Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som LSS-Partner samarbetar med för nödvändig behandling för LSS-Partner räkning. Dina personuppgifter finns till exempel i Aiai, Crona Lön och hos KFO. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi säkerhet och sekretess.

Lagringstiden

LSS-Partner behandlar dina personuppgifter så länge du är uppdragsgivare hos oss. Senast ett år efter det ditt avtal med LSS-Partner har upphört raderas dina personuppgifter. LSS-Partner kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad och ogrundad behandling raderad.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till info@lss.se Du har också rätt att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.