Om våra utbildningar.

På LSS-Partner är vi måna om att du utvecklar din kompetens. Vi ger själva ett antal kurser som inriktar sig på att ge dig den kunskap du behöver för att vara en bra personlig assistent. För dig som är arbetsledare har vi dessutom ytterligare utbildningar med inriktning på ledarrollen.

Om du som personlig assistent vet precis vad som är dina rättigheter eller skyldigheter i alla situationer, är det betydligt enklare att agera. Att inte veta, är en stressfaktor. Och så långt det är möjligt vill vi eliminera den. Det är vår grundinställning.

Vårens utbildningar 2023

 • TYSTNADSPLIKT & SEKRETESS E-Learning

  Valfritt datum

  Den som arbetar som personlig assistent har   tystnadsplikt, men vad innebär det?

  Det är lätt att känna sig osäker på vad man får eller inte får berätta, och vem får man prata med?

  Den här kursen är till för dig som behöver veta vilka regler som gäller och hur du ska förhålla dig till dem.

   

   

  Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

  Läs mer om TYSTNADSPLIKT & SEKRETESS    E-Learning  (PDF fil)

   

  En E-Learningskurs vid valfritt datum

  Tid: 1 timme 15 minuter

 • MISSFÖRHÅLLANDE E-Learning

  Valfritt datum

  Kursen består av tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer.

  I det första avsnittet går man igenom vad Lex Sarah är och vilken typ av missförhållanden som ska rapporteras. Huvudpunkten i detta  avsnitt är vad de personliga assistenterna INTE ska rapportera.

  Det andra avsnittet handlar istället om vad som SKA rapporteras och hur det går till.

  I det tredje avsnittet beskriver vi när assistenten ska anmäla oro för att ett barn far illa och hur en sådan anmälan går till.

    

   

  Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

  Läs mer om MISSFÖRHÅLLANDE    E-Learning  (PDF fil)

   

  En E-Learningskurs vid valfritt datum

  Tid: 1 timme 15 minuter

 • GRUNDUTBILDNING OM LSS E-Learning

  Valfritt datum

  Kursen är en grundutbildning i tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer.

  I det första avsnittet går man igenom vad LSS är, vilka insatser som finns och vem som har rätt till dem.

  I det andra avsnittet går man in mer om insatsen personlig assistans.

  I det tredje och avslutande avsnittet diskuterar man den personliga assistentens roll.

   

   

   

   

   

  Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

  Läs mer om GRUNDUTBILDNING OM LSS E-Learning  (PDF fil)

   

  En E-Learningskurs vid valfritt datum

  Tid: 1 timme 20 minuter

 • BASAL HYGIEN & SMITTSPRIDNING E-Learning

  Valfritt datum

  Personliga assistenter omfattas inte av SOSFSen om basal hygien, men det är ändå viktigt att du som assistent vet hur du kan hjälpa till att minska smittspridning på din arbetsplats.     Kursen består av tre avsnitt.

  I det första avsnittet diskuterar man allmänt om vad basal hygien innebär och hur man kan     arbeta för att minska smittspridning.

  I det andra avsnittet tar de upp olika typer av    infektioner som är vanliga att de uppstår och som man kan behöva känna till.

  I det tredje och avslutande avsnittet tar de upp olika sätt som infektioner kan spridas på.

   

   

   

  Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

  Läs mer om BASAL HYGIEN & SMITTSPRIDNING E-Learning  (PDF fil)

   

  En E-Learningskurs vid valfritt datum

  Tid: 1 timme

 • ARBETSMILJÖ E-Learning

  Valfritt datum

  Som personlig assistent har man inte en fast  arbetsplats utan den är där uppdragsgivaren  befinner sig, men du har alltid rätt att ha en god arbetsmiljö. Kursen är i tre avsnitt.

  I det första avsnittet tittar de på vilka arbetsmiljöregler som gäller hemma. Hur gör du när du känner att du vill prata om en arbetsmiljöfråga? Hur ska arbetsmiljön egentligen se ut för att vara bra för dig?

  I det andra avsnittet flyttar de ut ur hemmet och tittar på olika arbetsmiljösituationer som kan uppstå t ex på stan, på en resa, och på sjukhuset.

  I det tredje och avslutande avsnittet tittar de på hur organisatoriska och sociala förhållanden kan påverka dig i ditt arbete.

   

   

  Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

  Läs mer om Arbetsmiljö E-Learning  (PDF fil)

   

  En E-Learningskurs vid valfritt datum

  Tid: 1 timme och 15 minuter

 • GRÄNSER & GRÄNSSÄTTNING

  Onsdag den 22 Mars 2023

  I yrkesrollen som personlig assistent ingår att förhålla sig till en mängd olika gränser,

  till exempel beträffande sekretess, integritet, uppdragets innehåll respektive det egna känslomässiga engagemanget. Vissa gränser är enkla att se eller dra, medan andra kan vara svårare.

   

  Kursledare:     Vertebra Handledning

   

  GRÄNSER & GRÄNSSÄTTNING Läs mer (PDF)

   

   

 • ERGONOMISK FÖRFLYTTNING

  Tisdagen den 28 mars 2023

  Det är lätt att göra fel vid lyft och vändningar. Att lyfta rätt är viktigt! Utför du förflyttningar i ditt arbete är det viktigt att du genomför dem på ett korrekt ergonomiskt sätt för att inte råka ut för en arbetsskada nu eller längre fram i tiden.

  Under den här utbildningen lär du dig grundprinciper för förflyttning och arbetsställningar som du kan ha nytta av i ditt fortsatta arbete.

  Föreläsare: Modern Arbetsteknik

  Läs mer om Ergonomisk förflyttning (PDF)

 • ERGONOMI TEORI

  Torsdag 9 mars 2023

  Kursen vänder sig till dig som vill öka din kroppskännedom och bli mer medveten om hur du kan undvika skador vid lyft och förflyttningar i ditt arbete. Syftet med kursen är att du ska få en ökad kunskap om hur man förebygger belastning på leder och muskler i rygg, axlar och nacke.

   

  Sista anmälningsdag 2023-02-22

   

  Föreläsare:Gudrun Fogelberg-Varga, Leg. Sjukgymnast

  Läs mer om Ergonomi teori (PDF)

   

   

 • HLR & Första Hjälpen

  Tisdagen den 18 april 2023

  Varje minut är viktig och kunskap i hjärt- och lungräddning kan vara skillnad mellan liv och död. Denna kurs finns för att du ska få lärdom om hur man kan rädda personer som drabbats av andnings- och cirkulationsstopp. Under den här kursen lär du dig grundläggande kunskaper i livräddande första hjälpen och hjärtlungräddning, som kan vara livsavgörande.

  Föreläsare: Personal från Räddningstjänsten

  Läs mer om HLR / Första hjälpen kursen (PDF)

   Kursen är för våra assistenter

 • STRESSHANTERING

  Torsdagen 27 April 2023

  En kurs för dig som vill lära dig om stress. Du får som deltagare, lära dig vad stress är. Vi diskuterar vanliga faktorer, så kallade stressorer, som ofta utlöser ett tillstånd av stress.

  Vi lyfter också fram vanliga stressrelaterade reaktioner och du får som deltagare chans att lära dig praktiska övningar i ett

  förebyggande syfte.

  Kursledare:     GBG Rehab Center

   

  Stresshantering våren 2023 PDF

   

   

   

Anmälan

Anmäl dig till våra kurser genom att ringa eller mejla.

 

Mejla till:
kurs@lss.se

Ring till:
031-68 94 90

När du anmäler dig vill vi veta:

 • vilken utbildning
 • vilket datum
 • ditt namn och dina kontaktuppgifter
 • eventuell specialkost

Föreläsare på utbildningarna

Birgitta Cederberg

Ergomera

Birgitta är legitimerad sjukgymnast och har varit verksam i ca: 20 år. Hon driver Ergomera sen år 2005, som arbetar med utbildningar i ergonomi och förflyttning inom personlig assistans.

Lilly Key

Intressegruppen för assistansberättigade, IfA

Lilly är personal- och utbildningsansvarig på IfA sedan 2012. Lilly kommer närmast från Kooperativet Lila där hon arbetat som personal- och löneansvarig sedan 1996. Men ända sen 1997 har Lilly haft uppdrag via IfA i form av enskilda konsultuppdrag och utbildningar mm.

Daniel Wahlberg

Novectra AB

Daniel är utbildad ekonom och har sedan många år tillbaka varit representant i Koncernledningen för en företagsgrupp samt varit ekonomichef i densamma. Daniel har också under samma period arbetat med utbildning åt IfA (Intressegruppen för assistansberättigade)

Gudrun Fogelberg-Varga

Göteborgs Rehab Center

Gudrun är sjukgymnast och har varit verksam i ca: 20 år. Sedan 1996 är hon grundare och delägare av Göteborgs Rehab Center. Gudrun har lång erfarenhet av både behandling samt förebyggande arbete gällande belastningsrelaterade och stressrelaterade besvär.

Personal från
Räddningstjänsten Storgöteborg

Instruktörerna har lång erfarenhet och unik kunskap från räddningstjänst och ambulanssjukvård.

Anna Barsk Holmbom

ABH Utbildning och Rådgivning

Anna arbetat med assistansfrågor sedan 1989. Hon har stor erfarenhet av personlig assistans ur flera olika perspektiv. Hon arbetar sen 2012 som konsult på sitt egna företag ABH Utbildning och Rådgivning. Innan dess arbetade hon som verksamhetsansvarig på IfA i 18 år.

Ing-Marie Magnusson

IMG Konsult

Ing-Marie är Fritidsledare med handikapp och friskvård som profil. Hon är verksam som Psykosyntesterapeut, handledare, utbildar och föreläser om empatisk kommunikation (NVC Non Violent Communication), konflikthantering samt personlig utveckling.