GRUNDUTBILDNING OM LSS E-Learning

Valfritt datum

Kursen är en grundutbildning i tre avsnitt och vänder sig till såväl assistenter, assistansanvändare, anhöriga och administratörer.

I det första avsnittet går man igenom vad LSS är, vilka insatser som finns och vem som har rätt till dem.

I det andra avsnittet går man in mer om insatsen personlig assistans.

I det tredje och avslutande avsnittet diskuterar man den personliga assistentens roll.

 

 

 

 

 

Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

Läs mer om GRUNDUTBILDNING OM LSS E-Learning  (PDF fil)

 

En E-Learningskurs vid valfritt datum

Tid: 1 timme 20 minuter

Plats och tid

LSS-Partner AB [Personlig Assistans], Järnbrotts Prästväg 2, Västra Frölunda, Sweden

Fika och kursmaterial ingår

  • Datum: 2023-01-01 - 2023-06-30
    Tid: 00:00 - 23:59