Aktuella frågor 8 mars 2023

Vad är det som är på gång inom assistansen?

 

Anna Barsk Holmbom kommer till oss på LSS-Partner och pratar om vad som har hänt och vad som är på gång inom assistansen. Frågor som bland annat kommer att tas upp är förändringar i lagstiftningen kring grundläggande behov, hur får beviljade assistanstimmar användas och förstatligande av assistans? Lars Lööws utredning som ska vara klar 1 mars presenteras kort.

Vi bjuder på enklare förtäring och dryck

 

När: 8 mars kl. 16-18.30
Plats: I våra lokaler på LSS-Partner

 

O.S.A. senast den 6 mars till 031-68 94 90 eller kontoret@lss.se