Vårens utbildningar

Nu ligger vårens utbildningar upplagda på hemsidan.

Kurserna är för dig som är anställd som assistent i LSS-Partner.

Klicka på länken  ”utbildningar”