Tystnadsplikt / Lex Sarah

Torsdagen den 16 April 2020 – Inställd på grund av Corona viruset.

Tystnadsplikt

Du som arbetar som personlig assistent har tystnadsplikt men vet du vad tystnadsplikt innebär?

Lex Sarah

Du som assistent har också, sedan den 1 juli 2011, rapporteringsskyldighet enligt § 24 b LSS, Lex Sarah. Rapporteringsskyldigheten innebär att man har en skyldighet som personlig assistent att rapportera missförhållanden som rör enskild med insatser enligt LSS.

 

Föreläsare: Anna Barsk,  ABH Utbildning och Rådgivning

Läs mer om Tystnadsplikt/Lex Sarah (PDF)

Plats och tid

LSS-Partner AB [Personlig Assistans], Järnbrotts Prästväg, Västra Frölunda, Sverige

Fika, lunch och kursmaterial ingår.

  • Datum: 2020-04-16
    Tid: 13:00 - 16:00