Brandutbildning

Onsdagen den 6 Mars 2019

Denna kurs finns för att höja brandsäkerheten på din arbetsplats så du vet vad som gäller om något oväntat skulle inträffa. Om det skulle börja brinna hos din uppdragsgivare är det bra om du och din uppdragsgivare redan innan situationen uppstår har pratat om hur du ska agera.

Föreläsare: Personal från Räddningstjänsten

Läs mer om Brandutbildningen (PDF)

 Kursen är för våra assistenter

Plats och tid

LSS-Partner AB [Personlig Assistans], Järnbrotts Prästväg 2, Västra Frölunda, Sweden

Fika och Kursmaterial ingår.

 • Datum: 2019-03-06
  Tid: 13:00 - 16:00

Basutbildning

Tisdagen den 12 Mars 2019

Basutbildningen är en obligatorisk introduktionsutbildning för alla personliga assistenter som arbetar på LSS-Partner, men är även lämplig för dig som har varit anställd under en längre tid. Vi kommer gå igenom LSS-lagen och dess innebörd, hur rollfördelningen ser ut och vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd enligt t.ex. LSS och SFB såsom tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet. Vi går även igenom en del praktiska saker som t.ex. hur du fyller i de olika blanketterna och hur du går tillväga om du skulle bli sjuk. .

Föreläsare: Personal från LSS-Partner

LÄS Mer om Basutbildningen

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

Fika, lunch och kursmaterial ingår.

 • Datum: 2019-03-12
  Tid: 09:00 - 16:00

Föraren i fokus

Torsdagen den 4 April 2019

Varför gör du som du gör när du kör bil? Du som kör i tjänsten är välkommen på en kurs där syftet är att få en ökad medvetenhet om ditt agerande som förare.

Föreläsare: Joakim Bruhn, Stora Holm

Läs mer om Föraren i fokus (PDF)

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg, Västra Frölunda, Sverige

Fika, Lunch och kursmaterial ingår

 • Datum: 2019-04-04
  Tid: 09:00 - 15:00

Tystnadsplikt / Lex Sarah

Onsdagen den 10 april 2019

Tystnadsplikt

Du som arbetar som personlig assistent har tystnadsplikt men vet du vad tystnadsplikt innebär?

Lex Sarah

Du som assistent har också, sedan den 1 juli 2011, rapporteringsskyldighet enligt § 24 b LSS, Lex Sarah. Rapporteringsskyldigheten innebär att man har en skyldighet som personlig assistent att rapportera missförhållanden som rör enskild med insatser enligt LSS.

 

Föreläsare: Anna Barsk,  ABH Utbildning och Rådgivning

Läs mer om Tystnadsplikt/Lex Sarah (PDF)

Plats och tid

LSS-Partner AB [Personlig Assistans], Järnbrotts Prästväg, Västra Frölunda, Sverige

Fika, lunch och kursmaterial ingår.

 • Datum: 2019-04-10
  Tid: 13:00 - 16:30

Arbetsmiljö

Onsdagen den 10 April 2019

Att ge stöd och service till en person i eller utanför dennes hem innebär att arbetsmiljöfrågorna är lite speciella. Du möter människor nära i deras vardag, på en lång rad varierande platser och får därför även en varierande social arbetsmiljö.

Att ha god kunskap om arbetsmiljöfrågor och vilket perspektiv du bör ha på dessa frågor är därför särskilt viktigt. Vi anser att god arbetsmiljö för dig ger god assistans för din uppdragsgivare. Det är viktigt att du har ett bra förhållningssätt till arbetsmiljön. Som anställd har du rätt att ha en god arbetsmiljö. Genom kunskap kan du ta upp de frågor som kanske medför arbetsmiljöproblem för dig.

 

Föreläsare: Anna Barsk, ABH utbildning och rådgivning

Läs mer om Arbetsmiljö (PDF fil)

Plats och tid

LSS-Partner AB [Personlig Assistans], Järnbrotts Prästväg 2, Västra Frölunda, Sweden

Fika och kursmaterial ingår

 • Datum: 2019-04-10
  Tid: 09:00 - 12:00

Stresshantering

Tisdagen den 7 Maj 2019

En kurs för dig som vill lära dig om stress. Du får som deltagare, lära dig vad stress är. Vi diskuterar vanliga faktorer, så kallade stressorer, som ofta utlöser ett tillstånd av stress.

Vi lyfter också fram vanliga stressrelaterade reaktioner och du får som deltagare chans att lära dig praktiska övningar i ett

förebyggande syfte.

Kursledare:     Gudrun Fogelberg-Varga, Leg. Sjukgymnast

 

Läs mer om Stresshantering (PDF-fil)

Plats och tid

LSS-Partner AB [Personlig Assistans], Järnbrotts Prästväg, Västra Frölunda, Sverige

Fika, lunch och kursmaterial ingår.

 • Datum: 2019-05-07
  Tid: 09:00 - 16:30

Ergonomisk förflyttning

Onsdagen den 15 Maj 2019

Det är lätt att göra fel vid lyft och vändningar. Att lyfta rätt är viktigt! Utför du förflyttningar i ditt arbete är det viktigt att du genomför dem på ett korrekt ergonomiskt sätt för att inte råka ut för en arbetsskada nu eller längre fram i tiden.

Under den här utbildningen lär du dig grundprinciper för förflytt-ning och arbetsställningar som du kan ha nytta av i ditt fortsatta arbete.

Föreläsare: Birgitta Cederberg, Ergomera

Läs mer om Ergonomisk förflyttning (PDF)

Plats och tid

Modern Arbetsteknik 3J AB, Bergfotsgatan, Mölndal, Sverige

Fika, lunch och kursmaterial ingår.

 • Datum: 2019-05-15
  Tid: 09:00 - 16:30

Basutbildning

Torsdagen den 23 maj 2019

Basutbildningen är en obligatorisk introduktionsutbildning för alla personliga assistenter som arbetar på LSS-Partner, men är även lämplig för dig som har varit anställd under en längre tid. Vi kommer gå igenom LSS-lagen och dess innebörd, hur rollfördelningen ser ut och vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd enligt t.ex. LSS och SFB såsom tystnadsplikt och rapporteringsskyldighet. Vi går även igenom en del praktiska saker som t.ex. hur du fyller i de olika blanketterna och hur du går tillväga om du skulle bli sjuk. .

Föreläsare: Personal från LSS-Partner

LÄS Mer om Basutbildningen

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

Fika, lunch och kursmaterial ingår.

 • Datum: 2019-05-23
  Tid: 09:00 - 16:00

Bemötandekurs

Måndagen den 29 April 2019

Bemötande och gränser i yrkesrollen som personlig assistent är bra att veta mera om och diskutera kring när man arbetar som personlig assistent.

 

 Kursen innehåller:

 • Bemötande och det goda samtalet
 • Att arbeta med respekt för integritet
 • Att bli medveten om makt och beroende i assistansuppdraget
 • Gränser och gränssättning i uppdraget som personlig assisten

 

Föreläsare: Annika Renöfelt-Grahn, Talavid Handledning

Läs mer om Bemötande (PDF-fil)

Kursen är för våra assistenter

 

 

 

 

Plats och tid

Järnbrotts Prästväg 2, Frölunda, Västra Frölunda, Sverige

Fika, lunch och kursmaterial ingår.

 • Datum: 2019-05-29 - 2019-04-29
  Tid: 09:00 - 16:00